Hem
Service och tjänster
Revisorn informerar
Frågor och svar
  

Revisorn informerar

 
Brytpunkt: Den så kallade brytpunkten innebär för 2018 att enbart kommunalskatt tas ut vid inkomster upp till 468 600 kr per år. Därefter uttas statlig skatt 20% vid årsinkomster upp till 675 600 kr. Vid ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.

Skatteregler för aktieutdelning i fåmansbolag: Om du planerar utdelning från ditt aktiebolag och vill använda den så kallade lönesummeregeln som underlag för lågbeskattad aktieutdelning under år 2018 måste du (eller någon närstående) under år 2017 ha tagit ut en minsta lön på antingen 369 000 kr plus 5% av totala lönesumman i företaget eller
590 400 kr (=9,6 basbelopp). Det är det lägsta av dessa två belopp som måste uppnås eller överskridas. Även om du inte tar ut någon aktieutdelning under år 2018 så kan beloppet sparas till kommande år eller utnyttjas för att få lägre skatt då ditt aktiebolag ska säljas.

Om man inte uppnår någon av ovanstående lönenivåer så har de som är aktieägare i bolaget i vart fall rätt att tillsammans erhålla en lågbeskattad utdelning på 169 125 kr under 2018 (aktieutdelningar förutsätter att det finns vinst i bolaget).

Förslag om begränsning av ränteavdrag som är tänkt att gälla räkenskapsår som börjar från och med 1 juli 2018 eller senare. Ränteavdrag enbart avdragsgillt med max 35% av rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), alternativt 25% av rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Vilken av reglerna som ska gälla är inte bestämt ännu. Finns en förenklingsregel också – i alla fall avdrag för max 100 000 kr i räntekostnader. Samtidigt sänks bolagsskatten från 22% till 20%. Dessutom finns särskilda regler för leasingavgifter där räntekostnaden bryts ut. De nya reglerna drabbar bolag med höga lån/räntekostnader särskilt mycket.

 
Copyright

© 2018 Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB


Adress

Dumpergatan 2
442 40 Kungälv
Karta


Kontakt

info@strombergsrevbyra.se
0303-92050


 

Snabblänkar

Skatteverket
FAR
Företagarnas riksförbund
Bolagsverket
Regeringen