Hem
Service och tjänster
Revisorn informerar
Frågor och svar
  

Revisorn informerar

 
Brytpunkt: Den så kallade brytpunkten innebär för 2019 att enbart kommunalskatt tas ut vid inkomster upp till 504 000 kr per år. Därefter uttas statlig skatt 20% vid årsinkomster upp till 703 000 kr. Vid ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.

Skatteregler för aktieutdelning i fåmansbolag: Om du planerar utdelning från ditt aktiebolag och vill använda den så kallade lönesummeregeln som underlag för lågbeskattad aktieutdelning under år 2019 måste du (eller någon närstående) under år 2018 ha tagit ut en minsta lön på antingen 375 000 kr plus 5% av totala lönesumman i företaget eller
600 000 kr (=9,6 basbelopp). Det är det lägsta av dessa två belopp som måste uppnås eller överskridas. Även om du inte tar ut någon aktieutdelning under år 2019 så kan beloppet sparas till kommande år eller utnyttjas för att få lägre skatt då ditt aktiebolag ska säljas.

Om man inte uppnår någon av ovanstående lönenivåer så har de som är aktieägare i bolaget i vart fall rätt att tillsammans erhålla en lågbeskattad utdelning på 171 875 kr under 2018 (aktieutdelningar förutsätter att det finns vinst i bolaget).

Sänkt bolagsskatt i två steg från nuvarande 22% till 21,4% för företag med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2018 och till 20,6% för räkenskapsår som startar efter den 31 december 2020. Schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs och återföring av periodiseringsfonder när upplösningen sker under år med lägre bolagsskatt, ska räknas upp för att balansera den lägre skatten. Begränsningsregel för ränteavdrag införs samtidigt. Avdragsrätt för räntekostnader över 5 mkr (inom intressegemenskap för bolag) begränsas.

Redovisning av personalskatter/sociala avgifter på individnivå: Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Arbetsgivardeklarationen kan liksom tidigare lämnas elektroniskt eller på papper.

 
Copyright

© 2019 Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB


Adress

Dumpergatan 2
442 40 Kungälv
Karta


Kontakt

info@strombergsrevbyra.se
0303-92050
070-5608850


 

Snabblänkar

Skatteverket
FAR
Företagarnas riksförbund
Bolagsverket
Regeringen